Από το 1993 δίπλα στον επαγγελματία

Η Mopatex Hellas ιδρύθηκε το 2003 ως συνέχεια της πολυετούς συνεργασίας της Αφοί Σαμαράς Ο.Ε. – Εισαγωγική, με τον κολοσσό της Ισπανικής βιομηχανίας καθαριότητας Mopatex S.A.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ισπανών, που ξεκίνησε με το ταξίδι του Γιώργου Σαμαρά στο Ontinyent της Βαλένθια το 1993, μετεξελίχθηκε φυσιολογικά σε ένωση των δυνάμεων των δύο εταιριών με την ίδρυση της σημερινής Mopatex Hellas.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία των Ισπανών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καθαριότητας από την δεκαετία του ’40 με πολλές πρωτιές σε πώληση νέων προϊόντων για όλη την Ευρώπη και υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ., σε συνδυασμό με την εργατικότητα, τη συνέπεια και την ευστροφία των Ελλήνων, δημιούργησαν έναν εξαρχής εκρηκτικό συνδυασμό που αντικατοπτρίζεται στην αλματώδη ανάπτυξη της συνεργασίας τους.

Από τα 30 τ.μ. αποθήκης της Αφοί Σαμαρά το 1993, η εταιρία στεγάζεται σήμερα σε νεόδμητες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.700 τ.μ. στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης έχοντας τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, γκάμα προϊόντων που καλύπτει το σύνολο των αναγκών του επαγγελματία, διαρκή είσοδο νέων και πρωτοποριακών προϊόντων και πελατολόγιο που ξεπερνά τους πεντακόσιους επαγγελματίες, χονδρέμπορους και διανομείς σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πολιτική για την ποιότητα & Πιστοποιήσεις

 

Η Διοίκηση της επιχείρησης έχει:

  • προσδιορίσει το επίπεδο Ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο σε εκείνο το επίπεδο, που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής – Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, της ιατρικής δεοντολογίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών και
  • έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα.

Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της.

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της  επιχείρησης είναι:

Να διενεργεί με σταθερή ποιότητα  την εμπορία και διακίνηση προϊόντων καθαρισμού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μια χρήσης.

  • Να την διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού.
  • Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

  • επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
  • ελέγχει την διενέργεια της εμπορίας των προϊόντων καθαρισμού και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μιας χρήσης σε όλη την φάση της.
  • αναλύει όλους τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις διεργασίες της εταιρείας και τους αξιολογεί.
  • αναλύει την αλληλεπίδραση στην εταιρεία εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της.
  • εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
  • φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητάς της και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

Η Mopatex Hellas διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015(pdf) καθώς και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης / Προϊόντος από την Q-CERT(pdf). Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο οποίο όλες οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά και συμμορφώνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, μέσω της HTCert και με βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης, η εταιρεία εφαρμόζει τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001:2015 αποδεικνύει ότι η Mopatex Hellas δεσμεύεται όχι μόνο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών, αλλά να τις υπερβεί. Αποδεικνύει ταυτόχρονα και τη δέσμευση του οργανισμού για συνεχή βελτίωση, με τους στόχους μας να επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ποιότητας και στην παροχή καινοτόμων προϊόντων, κάτι που προσβλέπουμε να αναβαθμίσει την επιχείρηση σε νέα ύψη.

 

Ο διαχειριστής

 

Αυτά που δεν άλλαξαν με το πέρασμα του χρόνου είναι η συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ισπανών και η προσήλωση σε τέσσερις άξονες που για την Εταιρία μας αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΣΩΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ – ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ