Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία
paraggelies@mopatexhellas.gr mopatex@mopatexhellas.gr

Τιμολόγηση
info@mopatexhellas.gr

Λογιστήριο
accounts@mopatexhellas.gr

Τηλέφωνο
+30 2310 685 833
+30 2310 685 995

Fax
+30 2310 685 995

Διεύθυνση
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ.32, Οδός ΔΑ12α, Γ’ Ζώνη,
ΤΚ 570 22, Τ.Θ. 1327, Θεσσαλονίκη Ελλάδα