Φόρμα επικοινωνίας

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Γραμματεία
  paraggelies@mopatexhellas.gr mopatex@mopatexhellas.gr

  Τιμολόγηση
  info@mopatexhellas.gr

  Λογιστήριο
  accounts@mopatexhellas.gr

  Τηλέφωνο
  +30 2310 685 833
  +30 2310 685 995

  Fax
  +30 2310 685 995

  Διεύθυνση
  ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ.32, Οδός ΔΑ12α, Γ’ Ζώνη,
  ΤΚ 570 22, Τ.Θ. 1327, Θεσσαλονίκη Ελλάδα