Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το www.mopatexhellas.gr , δεσμεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων . Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελιά από το site μας οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι όνομα, τηλέφωνο,διεύθυνση,e-mail, διεύθυνση χρέωσης, προϊόντα που αγοράζονται κτλ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες, χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των παραγγελιών και για την αποστολή με e-mail ειδικών προσφορών και εκπτώσεων , εφόσον βέβαια η αποστολή ενημερωτικών διαφημιστικών εντύπων έχει επιλέγει ως επιλογή από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την παύση αποστολής ενημερωτικών εντύπων δηλώνοντας το στο τέλος των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) που του αποστέλλονται.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Mopatex Hellas δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Όροι

Η Mopatex Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς απαιτείται η συναίνεση του χρήστη. Η Mopatex Hellas αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν δρα αναδρομικά σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Mopatex Hellas δεσμεύεται σχετικά με την σαφήνεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο σχετικά με την ύπαρξη των χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που προμηθεύει, όσο και για την ακρίβεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Mopatex Hellas ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει στους χρήστες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται ότι θα ενημερώνει εγκαίρως τους τελικούς καταναλωτές περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Mopatex Hellas δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο. Επίσης η Mopatex Hellas ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού και τις οποίες δεν θα μπορούσε να προβλέψει ούτε να αντιμετώπισει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα Mopatex Hellas είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Mopatex Hellas. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Mopatex Hellas και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Mopatex Hellas.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα Mopatex Hellas δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας Mopatex Hellas αποδέχονται ότι δεν θα κάνουν χρήση αυτής και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή ή δημοσίευση, καθοιονδήποτε τρόπο Περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Στοιχεία Επιχείρησης:

Γ.Ε.ΜΗ. 058604104000
Α.Φ.Μ. 999616034
Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Ο.Τ.32 Οδός ΔΑ12α, Γ’ Ζώνη,
ΤΚ 57022, Τ.Θ. 1327, Θεσσαλονίκη,
Τηλ. 2310 685 833, Τηλ. 2310 685 995, Fax. 2310 685 995,
email. info@mopatexhellas.gr www.mopatexhellas.gr